Zagórska, B. i Zaniewski, J. (2018) „Kpocc-peфepeнцuя kak чacmъ omнoшeнuŭ мeжcoy oбъekmaмu u uz нauмeнoвaнuямu b мeouцuнckoм mekcme”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 300, s. 277-282. doi: 10.14746/gl.2005.30.17.