Bzdęga, A. (2019) „LESZEK SZKUTNIK Ćwiczenia konwersacyjne do nauki języka angielskiego (Warszawa 1961) Kluby MPiK «Ruch» , 16, pp. 331.”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 1, s. 161-164. doi: 10.14746/gl.1966.1.17.