Krzeszowski, T. P. (2019) „JAN RUSIECKI O nauczaniu języków obcych Zarys metodyki ogólnej kursu podstawowego. PZWS, Warszawa 1964”, Glottodidactica, 1, s. 157–161. doi: 10.14746/gl.1966.1.16.