ZAWACKA-NAJGEBURSKA, M. (2021) „Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas. Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej. Od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2020. Pp. 238”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 48(1), s. 131 - 134. doi: 10.14746/gl.2021.48.1.09.