Borkowska, A. (2023) „Studenci w późnej dorosłości: gotowość komunikacyjna starszych dorosłych w języku angielskim”, Glottodidactica, 50(2), s. 7–27. doi: 10.14746/gl.2023.50.2.1.