Lasa-Álvarez, B. (2023) „Projektowanie cyfrowego portfolio jako narzędzia do pracy z tekstami literackimi na zajęciach z języka angielskiego jako obcego”, Glottodidactica, 50(2), s. 65–83. doi: 10.14746/gl.2023.50.2.4.