Sánchez Rei, X. M. (2023) „Nauczanie języka galicyjskiego jako drugiego za pomocą śpiewników ludowych na przykładzie dopełnienia bliższego [+ osoba] w złożeniu z przyimkiem a”, Glottodidactica, 50(2), s. 85–99. doi: 10.14746/gl.2023.50.2.5.