Kic-Drgas, J. (2015) „Paweł Szerszeń. Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, 345 S.”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 42(1), s. 102-105. doi: 10.14746/gl.2015.42.1.9.