Skowronek, B. (2016) „Janina Wiertlewska: Ekolingwistyczne podejście do nauczania języków obcych na przykładzie języka angielskiego – wyzwaniem dla glottodydaktyki XXI wieku (Ökolinguistische Herangehensweise zum FSU am Beispiel des Englischunterrichts – eine Herausforderung für die Glottodidaktik des XXI. Jahrhunderts. Collegium Medicum: Bydgoszcz, UMK: Toruń 2014, 430 S.”, Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 43(1), s. 208 - 211. doi: 10.14746/gl.2016.43.1.15.