[1]
B. Skowronek, „Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S.”, 10.14746/gl, t. 41, nr 2, s. 119-121, sty. 2014.