[1]
M. Pieklarz-Thien, „Andrzej Kątny (Hrsg.). Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprachund Kulturkontakte. Studia Germanica Gedanensia 37. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, S. 242.”, 10.14746/gl, t. 45, nr 1, s. 205 - 206, wrz. 2018.