[1]
T. P. Krzeszowski, „JAN RUSIECKI O nauczaniu języków obcych Zarys metodyki ogólnej kursu podstawowego. PZWS, Warszawa 1964”, 10.14746/gl, t. 1, s. 157–161, grudz. 2019.