[1]
X. M. Sánchez Rei, „Nauczanie języka galicyjskiego jako drugiego za pomocą śpiewników ludowych na przykładzie dopełnienia bliższego [+ osoba] w złożeniu z przyimkiem a”, 10.14746/gl, t. 50, nr 2, s. 85–99, grudz. 2023.