Skowronek, B. „Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia Nauczycieli języków Obcych W Polsce I W Niemczech. W Stronę Glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, T. 41, nr 2, styczeń 2014, s. 119-21, doi:10.14746/gl.2014.41.2.8.