Pieklarz-Thien, M. „Andrzej Kątny (Hrsg.). Kontrastive Linguistik Und Interkulturelle Kommunikation. Sprachund Kulturkontakte. Studia Germanica Gedanensia 37. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, S. 242.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, T. 45, nr 1, wrzesień 2018, s. 205 -06, doi:10.14746/gl.2018.45.1.17.