Skowronek, Barbara. „Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś (Hrsg.). Deutsche Sprache in Forschung Und Lehre: Wort – Phrasem – (Fach)Text. Wyższa Szkoła Lingwistyczna W Częstochowie: Częstochowa 2013, 269 S”. Glottodidactica, t. 41, nr 1, styczeń 2014, s. 149-51, doi:10.14746/gl.2014.41.1.13.