Gorąca-Sawczyk, G. „ 181 S”. Glottodidactica, t. 41, nr 1, styczeń 2014, s. 163-5, doi:10.14746/gl.2014.41.1.19.