Zagórska, B., i J. Zaniewski. „Kpocc-peфepeнцuя Kak чacmъ omнoшeнuŭ мeжcoy oбъekmaмu U Uz нauмeнoвaнuямu B мeouцuнckoм Mekcme”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, T. 30, listopad 2018, s. 277-82, doi:10.14746/gl.2005.30.17.