Bzdęga, A. „LESZEK SZKUTNIK Ćwiczenia Konwersacyjne Do Nauki języka Angielskiego (Warszawa 1961) Kluby MPiK «Ruch» , 16, Pp. 331.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, T. 1, grudzień 2019, s. 161-4, doi:10.14746/gl.1966.1.17.