Krzeszowski, Tomasz P. „JAN RUSIECKI O Nauczaniu języków Obcych Zarys Metodyki ogólnej Kursu Podstawowego. PZWS, Warszawa 1964”. Glottodidactica, t. 1, grudzień 2019, s. 157-61, doi:10.14746/gl.1966.1.16.