Borkowska, Anna. „Studenci W późnej dorosłości: Gotowość Komunikacyjna Starszych dorosłych W języku Angielskim”. Glottodidactica, t. 50, nr 2, grudzień 2023, s. 7-27, doi:10.14746/gl.2023.50.2.1.