Sánchez Rei, Xosé Manuel. „Nauczanie języka Galicyjskiego Jako Drugiego Za Pomocą śpiewników Ludowych Na przykładzie dopełnienia bliższego [+ Osoba] W złożeniu Z Przyimkiem a”. Glottodidactica, t. 50, nr 2, grudzień 2023, s. 85-99, doi:10.14746/gl.2023.50.2.5.