Woźniak, J. „ 256 S”. Glottodidactica, t. 37, styczeń 2011, s. 190-3, doi:10.14746/gl.2011.37.22.