Cudzich, B. „436 S”. Glottodidactica, t. 37, styczeń 2011, s. 195-7, doi:10.14746/gl.2011.37.24.