Gorąca, G. „Horst Ziebart, Alina Wójcik. Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Polnisch. Słownik Frazeologiczny Niemiecko-Polski. Pons GmbH: Stuttgart 2010, 607 S.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, T. 38, styczeń 2011, s. 113-4, doi:10.14746/gl.2011.38.12.