Szczodrowski, Marian. „Zur Kommunikationsleistung Des Fremdsprachenlerners”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 45, no. 1 (wrzesień 10, 2018): 147 - 157. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/13988.