Pieklarz-Thien, Magdalena. „Andrzej Kątny (Hrsg.). Kontrastive Linguistik Und Interkulturelle Kommunikation. Sprachund Kulturkontakte. Studia Germanica Gedanensia 37. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, S. 242.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 45, no. 1 (wrzesień 10, 2018): 205 - 206. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/13993.