Zagórska, Bożenia, i Jan Zaniewski. „Kpocc-peфepeнцuя Kak чacmъ omнoшeнuŭ мeжcoy oбъekmaмu U Uz нauмeнoвaнuямu B мeouцuнckoм Mekcme”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 300 (listopad 1, 2018): 277-282. Udostępniono lipiec 4, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/16043.