Zagórska, Bożenia, i Jan Zaniewski. „Kpocc-peфepeнцuя Kak чacmъ omнoшeнuŭ мeжcoy oбъekmaмu U Uz нauмeнoвaнuямu B мeouцuнckoм Mekcme”. Glottodidactica 30 (listopad 1, 2018): 277–282. Udostępniono luty 28, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/16043.