Sánchez Rei, Xosé Manuel. „Nauczanie języka Galicyjskiego Jako Drugiego Za Pomocą śpiewników Ludowych Na przykładzie dopełnienia bliższego [+ Osoba] W złożeniu Z Przyimkiem a”. Glottodidactica 50, no. 2 (grudzień 29, 2023): 85–99. Udostępniono lipiec 15, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/41153.