Skowronek, Barbara. „Janina Wiertlewska: Ekolingwistyczne podejście Do Nauczania języków Obcych Na przykładzie języka Angielskiego – Wyzwaniem Dla Glottodydaktyki XXI Wieku (Ökolinguistische Herangehensweise Zum FSU Am Beispiel Des Englischunterrichts – Eine Herausforderung für Die Glottodidaktik Des XXI. Jahrhunderts. Collegium Medicum: Bydgoszcz, UMK: Toruń 2014, 430 S.”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 43, no. 1 (czerwiec 20, 2016): 208 - 211. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/6872.