1.
Aptacy J. Lew N. Zybatow, Anna Małgorzewicz (Hrsg.). Sprachenvielfalt in der EU und Translation. Translationstheorie trifft Translationspraxis. SummerTrans-Lektionen zur Translationswissenschaft. Reihe: Studia Translatorica 3. Neisse Verlag: Dresden–Wrocław 2012, 143 S. 10.14746/gl [Internet]. 12 grudzień 2012 [cytowane 21 czerwiec 2024];39(2):115-6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/5364