1.
Skowronek B. Janina Wiertlewska: Ekolingwistyczne podejście do nauczania języków obcych na przykładzie języka angielskiego – wyzwaniem dla glottodydaktyki XXI wieku (Ökolinguistische Herangehensweise zum FSU am Beispiel des Englischunterrichts – eine Herausforderung für die Glottodidaktik des XXI. Jahrhunderts. Collegium Medicum: Bydgoszcz, UMK: Toruń 2014, 430 S. 10.14746/gl [Internet]. 20 czerwiec 2016 [cytowane 5 lipiec 2022];43(1):208 -211. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/6872