Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong></p> <p><em>Glottodidactica</em> jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły dotyczące językoznawstwa ogólnego, glottodydaktyki, przekładu, psycholingwistyki, socjolingwistyki, pragmalingwistyki i innych dziedzin pokrewnych. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.</p> <p>Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/gl/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/gl/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/gl/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>EBSCO, Scopus, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics &amp; Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong> <p><br><strong>MNiSW: 40</strong></p> <p><img src="/public/piotr/ikonki/gs_4.png" alt=""></p> </div> <div class="oczasopismie"> <p><strong>ICV 2020: 100</strong></p> <p><strong>ICV 2019: 100</strong></p> <p><strong>ICV 2018: 100</strong></p> <p><strong>ICV 2017:&nbsp;96.35</strong></p> <p><strong><strong><strong>ICV 2016</strong></strong>:&nbsp;82.78</strong></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/index">10.14746/gl</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>0072-4769 <!--<strong>e-ISSN: </strong>2084-4158--></div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license">&nbsp;Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0">&nbsp;</a></div> pl-PL <p><strong>Autorzy</strong></p> <p>Autorzy tekstów <strong>przyjętych do publikacji</strong> w czasopiśmie&nbsp;<em>Glottodidactica</em> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="/index.php/gl/about/contact" target="_self">adres redakcji</a> umowy <a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc" target="_self">o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC</a>.</p> <p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <em><em>Glottodidactica</em></em> udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu&nbsp;niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).</a></p> <p>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p> <p><strong>Użytkownicy </strong></p> <p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w&nbsp;<em>Glottodidactica</em> pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show">uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li> <li class="show">bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w&nbsp; oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li> </ul> <p>Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.</p> <p><strong>Inne</strong></p> <p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> adamczak@amu.edu.pl (Sylwia Adamczak-Krysztofowicz) pressto@amu.edu.pl (Pressto) nie, 04 lip 2021 18:44:52 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ‘Are you going to go?’ Putting a pedagogical grammar rule under the corpus spotlight https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28804 <p>A rule stating that we tend to avoid using go and come after the future marker going to appears again and again in many coursebooks and grammars used in English Language Teaching, and has done for decades. This article attempts to show, using empirical evidence from corpora, why the rule is inaccurate, and different ways that this might be established. As the rule under consideration is typically framed as a tendency (like many other pedagogical grammar rules), an additional aim of the work is to outline the kinds of corpus analyses researchers and materials designers can potentially use in order to investigate the question of (claimed) linguistic tendencies. The article concludes by discussing why a rule that is apparently inaccurate nevertheless appears again and again in print, arguing that the existence of a well-established and widely-accepted ‘canon’ of ELT grammar means that such inaccuracies in descriptions of grammar can be easily perpetuated</p> GRAHAM BURTON Copyright (c) 2021 GRAHAM BURTON https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28804 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 Methodischer Ansatz zur Simulation wissenschaftlichen Schreibens im Fremdsprachenstudium: Vorgehensweise und Probleme bei Vermittlung und Erwerb wissenschaftlicher Textprozeduren https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28805 <p>The preparation of a written diploma work is often a prerequisite for completion of one’s academic studies. The requirements that it must comply with, require targeted and systematic instruction in developing academic writing skills. This article introduces the concept of academic writing and effects of developing it, based on the simulation of the editing processes of a scholarly text.</p> JAN ILUK Copyright (c) 2021 JAN ILUK https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28805 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 Über ból und symptomy… Wortschatz im Polnischunterricht für deutschsprachige Rettungskräfte https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28806 <p>This paper focuses on the lexical side of the emergency communication of German paramedics who are learning Polish as a foreign language for professional purposes. The aim of the study is to find out which lexical units arise during language courses and how often. To what extent can the acquired vocabulary be used to develop dedicated programmes for foreign language acquisition in medical emergency communication? The analysis shows that the vocabulary collected here depends on the subject, such as ból (pain) or leki (medicines). According to the participants, symptomy (symptoms) and duszności (shortness of breath) are also part of the common vocabulary. Emergency medical communication can be carried out with the question pronouns kiedy (when) and gdzie (where). Among the most frequently repeated lexical units of vital parameters during patient transfer are saturacja (oxygen saturation) and puls (pulse). The vocabulary collected here should help in preparing a description of the competences which should form part of a language course for professional purposes.</p> GRZEGORZ LISEK Copyright (c) 2021 GRZEGORZ LISEK https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28806 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 The perception of languages by Italian native speakers https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28807 <p>This essay showcases the results of a survey conducted on a sample of Italian speakers which focused on their perception of languages. The research, carried out in the second half of 2019, has enabled corroborating the initial hypothesis about the existence of preconceptions and stereotypes associated with the perception of foreign languages and cultures (Elman &amp; McClelland 1986) by Italian people. In particular, a questionnaire was used to clarify which adjectives are commonly associated with selected foreign languages, in order to identify certain trends and stereotypes. The survey is based on ethnolinguistic and language education studies (Cardona 2006), and was performed through data collection techniques used in ethnography and sociolinguistics (Tagliamonte 2006).</p> PAOLO NITTI, GIULIO FACCHETTI Copyright (c) 2021 PAOLO NITTI, GIULIO FACCHETTI https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28807 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 The relationships between the average semester growth rates of lexical sophistication in L2 English writing at secondary school: A learner corpus analysis https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28808 <p>In line with Complex Dynamic Systems Theory (CDST), the aim of the paper is to examine dynamics and causality among the growth rates of lexical sophistication in L2 writing development. The study was based on The Written English Developmental Corpus of Polish Learners (WEDCPL) which consists of over 1,900 essays composed during 21 repeated measurements by 100 learners over three years (2014–2017) at secondary school. Lexical sophistication, operationalised as different frequency levels, was analysed with the Lextutor software (Cobb 2014). The results indicated that the learners relied on the first frequency level. The monthly growth rates (MGRs) of the frequency levels were variable but no significant peaks were registered. The relationships between the average semester growth rates (ASGRs) revealed competition between the first and higher frequency levels, and some support between the higher levels. Thus, developing learners’ lexis beyond the first level counteracts the production of lexically unsophisticated texts and supports the use of more advanced words.</p> KATARZYNA ROKOSZEWSKA Copyright (c) 2021 KATARZYNA ROKOSZEWSKA https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28808 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 Authenticity and awareness of English as a lingua franca in English language classrooms https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28809 <p>Research on the incorporation of the emerging English as a lingua franca (ELF) paradigm into English language teaching has flourished in recent years, foregrounding the necessity of translanguaging practices. However, despite the growing awareness of ELF, teachers still struggle to determine whether and how to adhere to the emerging paradigm. In particular, the authenticity of ELF teaching methods in the English language classroom has not been sufficiently addressed, and therefore, needs to be revamped. The aim of this paper is twofold. On the one hand, it explores the aspect of teachers’ ELF awareness in English teaching practices as well as the importance of incorporating authentic ELF materials into the classroom to help learners become ELF-aware and, consequently, competent intercultural speakers. On the other hand, it helps English language teachers, specifically those who have no or marginal exposure to ELF to reflect on the subject they teach, challenging the dominant World Englishes paradigm.</p> ANTONIO TAGLIALATELA Copyright (c) 2021 ANTONIO TAGLIALATELA https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28809 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 Przemysław Gębal / Władysław Miodunka. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. / Didactics and methodology of teaching Polish as a foreign and second language. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2020. Pp. 454 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28810 <p>Book review. Przemysław Gębal / Władysław Miodunka. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. / Didactics and methodology of teaching Polish as a foreign and second language. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2020. Pp. 454.</p> MAŁGORZATA BANACH Copyright (c) 2021 MAŁGORZATA BANACH https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28810 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 Grażyna Zenderowska-Korpus. Phraseme in Textsorten. Landau: Verlag Empirische Pädagogik. 2020. S. 233 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28811 <p>Book review. Grażyna Zenderowska-Korpus. Phraseme in Textsorten. Landau: Verlag Empirische Pädagogik. 2020. S. 233.</p> BARBARA SKOWRONEK Copyright (c) 2021 BARBARA SKOWRONEK https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28811 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas. Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej. Od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2020. Pp. 238 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28812 <p>Book review. Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas. Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej. Od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2020. Pp. 238.</p> MARTA ZAWACKA-NAJGEBURSKA Copyright (c) 2021 MARTA ZAWACKA-NAJGEBURSKA https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28812 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 Bericht über die Jubiläumsfeier zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. habil. Izabela Prokop https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28813 <p>Bericht über die Jubiläumsfeier zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. habil. Izabela Prokop</p> MAGDALENA JUREWICZ, PAWEŁ KUBIAK Copyright (c) 2021 MAGDALENA JUREWICZ, PAWEŁ KUBIAK https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28813 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000 Conference report: Academic conference “Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce” (Perspectives on educating LSP teachers in Poland), Institute of Applied Linguistics of Adam Mickiewicz University in Poznań, 20th October 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28814 <p>Conference report: Academic conference “Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce” (Perspectives on educating LSP teachers in Poland), Institute of Applied Linguistics of Adam Mickiewicz University in Poznań, 20th October 2020.</p> MAREK KRAWIEC Copyright (c) 2021 MAREK KRAWIEC https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/28814 czw, 01 lip 2021 00:00:00 +0000