(1)
Sieradzan, J. Bogowie Jak Ludzie. Ludzkie Cechy I umiejętności bogów starożytnego Bliskiego Wschodu. Część II. h 2022, 40, 35-76.