Sieradzan, J. (2022). Bogowie jak ludzie. Ludzkie cechy i umiejętności bogów starożytnego Bliskiego Wschodu. Część II. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 40(4), 35–76. https://doi.org/10.14746/h.2022.4.2