Brzeziński, J. M. (2023). Uniwersytet w imadle rankingów. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 42(2), 13–31. https://doi.org/10.14746/h.2023.2.1