Sieradzan, J. (2022) „Bogowie jak ludzie. Ludzkie cechy i umiejętności bogów starożytnego Bliskiego Wschodu. Część II”, Humaniora. Czasopismo Internetowe, 40(4), s. 35–76. doi: 10.14746/h.2022.4.2.