Brzeziński, J. M. (2023) „Uniwersytet w imadle rankingów”, Humaniora. Czasopismo Internetowe, 42(2), s. 13–31. doi: 10.14746/h.2023.2.1.