[1]
Jacko, J.F. 2019. Doświadczenie wartości w przeżyciu emocjonalnej imersji. Homo Ludens. 1 (11) (luty 2019), 83–100. DOI:https://doi.org/10.14746/hl.2018.11.5.