[1]
., . 2019. I komunikat o XIV międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”. Homo Ludens. 1 (11) (luty 2019), 229-234.