[1]
., . 2019. Wymogi publikacji w czasopiśmie „Homo Ludens”. Homo Ludens. 1 (11) (luty 2019), 235-243.