[1]
., . 2019. Informacje o Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM i Pracowni Badań Ludologicznych. Homo Ludens. 1 (11) (luty 2019), 245–246.