[1]
., . 2019. Informacje o Polskim Towarzystwie Badania Gier. Homo Ludens. 1 (11) (luty 2019), 247-252.