[1]
., . 2019. Informacje o Kołach Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Homo Ludens. 1 (11) (luty 2019), 257–259.