[1]
Czajka, Ɓukasz 2020. Wielka Wojna jako temat gier wideo. Wyzwania dla edurozrywki w Valiant Hearts i Battlefield 1. Homo Ludens. 1 (13) (grudz. 2020), 35-53. DOI:https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.2.