[1]
Mochocki, M. 2020. Retoryki i mechaniki bezpieczeństwa graczy w nordyckoamerykańskim dyskursie larpowym. Homo Ludens. 1 (13) (grudz. 2020), 179–202. DOI:https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.11.