[1]
Mianowski, J. 2020. Przywództwo, cykliczność i zmiany w społeczności gier bitewnych. Homo Ludens. 1 (13) (grudz. 2020), 133-147. DOI:https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.8.