[1]
Mijal, M., Cieśla, M. i Gromadzka, M. 2020. Escape room jako narzędzie edukacji dorosłych. Homo Ludens. 1 (13) (grudz. 2020), 163-178. DOI:https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.10.