[1]
., . 2020. INFORMACJE O POLSKIM TOWARZYSTWIE BADANIA GIER. Homo Ludens. 1 (13) (grudz. 2020), 271-276.